Logopediepraktijk Zweeloo

Plezier in praten!

 

STEM
Tijdens het spreken is de stem een belangrijk instrument. Stemproblemen kunnen daarom van grote invloed zijn op de dagelijkse bezigheden of het werk. De oorzaken kunnen op medisch gebied liggen of in het gebruik van de stem. Voorbeelden van stemproblemen zijn:

Heesheid, schorheid, het wegvallen van de stem, het kraken van de stem, keelpijn of vermoeidheid bij het spreken Bij een intensief en/of een verkeerd gebruik van de stem kunnen deze stemproblemen ontstaan.

Stembandverlamming – Door een zenuwbeschadiging staan één of beide stembanden stil wat kan zorgen voor ademproblemen en/of stemproblemen als heesheid of het wegvallen van de stem.

Hyperventilatie – Te vaak en/of te snel ademhalen, een verkeerde spreekadem wat kan samen hangen met spreekgewoonten en/of spanningen.


Onderzoek: De logopedist zal door een eerste vragengesprek en een onderzoek van de stemkwaliteit en het stemgebruik de stemproblematiek en oorzaak ervan in kaart brengen. 

Behandeling: Afhankelijk van de aard en ernst van het stemprobleem zal geoefend worden aan het optimaliseren van de mogelijkheden van de stem. Vaak is een belangrijk aspect van de behandeling het juist gebruiken van de adem, de bron van onze stem, tijdens het spreken.