Logopediepraktijk Zweeloo

Plezier in praten!

GEHOOR
Het gehoor is erg belangrijk voor het spreken. De zogenaamde auditieve vaardigheden vormen bijvoorbeeld de basis voor de spraak-/taalontwikkeling. Bij problemen in de spraak-/taalontwikkeling als gevolg hiervan, kan logopedie ondersteuning bieden. Een voorbeeld van een probleem op dit gebied is: 
 

Auditieve verwerkingsproblemen – Hierbij is niks mis met het gehoororgaan zelf, maar met het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Bijvoorbeeld het herkennen van gelijke of verschillende klanken (discriminatie) of onthouden van een zin (geheugen). Dit kan zich uiten in het moeite hebben met het onthouden van mondelinge opdrachten. Deze auditieve vaardigheden spelen daarnaast een belangrijke rol bij het leren lezen en spellen. Kinderen met het syndroom van Down hebben over het algemeen zwakke auditieve vaardigheden. 

Onderzoek: De logopedist verwijst iemand vaak eerst door naar een KNO-arts of Audiologisch Centrum, voor een uitgebreid onderzoek van het gehoor. Stoornissen in de auditieve verwerking worden door de logopedist vastgesteld met behulp van gestandaardiseerde testen.   

Behandeling: Ter compensatie van de zwakke auditieve vaardigheden wordt tijdens de behandelingen extra visuele informatie (zien) en tactiele informatie (voelen) gegeven om de spraak-/taalontwikkeling te stimuleren. De tactiele informatie wordt gegeven met behulp van de methode PROMPT.