Logopediepraktijk Zweeloo

Plezier in praten!

 

 

ETEN EN DRINKEN
De logopedist is verder deskundig op het gebied van eet- en drinkproblemen. Voorbeelden van stoornissen op dit gebied zijn: 
 

Eet- en drinkproblemen bij kinderen – Bijvoorbeeld regelmatig verslikken, spugen of voedsel weigeren. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn wanneer een kind te vroeg is geboren en/of sondevoeding heeft gehad.

Slikproblemen volwassenen – Als gevolg van hersenletsel kan het slikken bij volwassenen problemen opleveren. Zich vaak verslikken of het niet 'wegkrijgen' van voedsel kan daar een voorbeeld van zijn, met als mogelijk gevolg afvallen en een verminderde weerstand.  

Onderzoek: Bij eet- en drinkproblemen bij kinderen kijkt de logopedist onder andere naar de aanwezige reflexen, de spierspanning in en rond de mond, de voeding en manier van aanbieden. Bij volwassenen wordt een slikonderzoek gedaan om de oorzaak van het slikprobleem te achterhalen.  

Behandeling: Bij kinderen wordt eventuele afwijkende reflexactiviteit tegengegaan, gevoeligheid in de mond wordt verminderd en er worden adviezen gegeven over de voeding en de manier van aanbieden. Een methode die wordt gebruikt voor het verminderen van de gevoeligheid in de mond, is de methode van Beckman. Bij volwassenen wordt op basis van de aard en ernst van de slikstoornis gewerkt aan compensatiestrategieën of het trainen van specifieke spieren en kunnen adviezen worden gegeven met betrekking tot bijvoorbeeld het aanpassen van de consistentie van de voeding.